1.EMOTIES OP AFSTAND

Als jij en je partner besluiten te scheiden, kun je het beste proberen de scheiding zo zakelijk mogelijk te zien. Niemand heeft iets aan emoties die te hoog oplopen wanneer je een oplossing moet vinden voor bepaalde zaken. Probeer anderen erbuiten te houden. Indien er kinderen in het spel zijn, kunnen deze beter zo min mogelijk belast worden met de scheiding zelf. Dat hun ouders uit elkaar gaan is al moeilijk genoeg. Probeer ook anderen zich niet te laten bemoeien met onderlinge conflicten, dit maakt de zaak vaak alleen maar pijnlijker.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan, je emoties te bedwingen in een dergelijke situatie. Kun je met je emoties niet uit de voeten als het de scheiding betreft? Misschien was het jouw keuze niet om te scheiden en wellicht bent je door de scheidingswens van je partner overdonderd. Dan helpt het er met je huisarts over te praten. Eventueel kan hij je doorverwijzen naar een therapeut. Een deskundige kan je begeleiden om het verdriet te verwerken, je emoties onder controle te houden en, heel belangrijk, verder te gaan met je leven. Deskundige hulp kan gegeven worden door een maatschappelijk werker, een psycholoog, gespecialiseerde coach, zelfhulpgroep of praatgroep.

Ook kan gedacht worden aan professionele hulp in het begeleiden van de echtscheiding. Doet je dit samen met je partner, wees dan wel duidelijk over de motieven voor het zoeken van deze hulp. Gaat het je om de relatie een nieuwe vorm te geven of wilt je uitsluitend hulp bij het begeleiden van de afwikkeling van de echtscheiding met behulp van een mediator? Duidelijkheid hierover voorkomt teleurstelling of boosheid achteraf

2.VERDEEL SAMEN EERLIJK

Alles moet bij een scheiding zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Vaak is dit lastig, zeker wanneer het grote goederen (huizen, auto’s) betreft, maar nog moeilijker is het wanneer er regelingen getroffen moeten worden met kinderen of huisdieren. Laat je goed voorlichten over verschillende mogelijkheden, en probeer er vooral samen uit te komen.

Tijdens het huwelijk heb je samen een boedel verkregen, die bij een scheiding moeten worden verdeeld. Te denken valt aan de roerende goederen: inboedel, auto (s), caravan, fietsen en dergelijke. Maar je hebt misschien ook samen een huis gekocht, of een vakantiewoning. Dit zijn onroerende goederen. Ook bedrijfspanden kunnen behoren tot het privévermogen. Andere zaken die verdeeld moeten worden zijn de bank- en girotegoeden, lijfrentes, spaardeposito’s en dergelijke. Misschien zijn er erfenissen die nog verdeeld moeten worden.

Het kan zijn dat je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd. Formeel betekent dat, dat er geen gezamenlijke spullen zijn. Er is meestal echter wel een gezamenlijke rekening (waarmee je de vaste lasten bijvoorbeeld betaalt). In principe moeten jij en je partner het geld dat aan het eind van het jaar op de rekening stond, verrekenen. Het is een verplichting die men ook wel een periodiek verrekenbeding noemt. Zeker als de beslissing is genomen te gaan scheiden, is het prettig als men zich aan deze verplichting gehouden heeft. Geen partner kan op die manier aanspraak maken op het geld dat eventueel gespaard zou zijn. Huwelijken op huwelijkse voorwaarden worden vooral getroffen als één van de partners een eigen zaak heeft.

Buiten dit alles zijn er zaken waar je misschien niet aan hebt gedacht bij het eerlijk verdelen. Verzekeringen kunnen een bepaalde waarde hebben bereikt. De no-claim die je op schadevrij autorijden heeft opgebouwd, kan behoorlijk zijn opgelopen. Denk ook aan je testament. Een scheiding betekent waarschijnlijk een aanpassing in het testament dat je hebt laten opstellen.

3.LICHT DE OMGEVING IN

Het is moeilijk om aan je omgeving te vertellen dat je huwelijk niet is geworden wat je gehoopt had. Neem daarom de tijd om het vrienden en familie te vertellen. Vertel het als je zelf denkt dat je het aankunt, en zorg dat je een rustig moment uitkiest. Als je het te moeilijk vindt, kunt je eventueel vragen aan iemand die dichtbij jou (en je partner) staat om anderen op de hoogte te stellen.
Natuurlijk hangt het af van de situatie om het samen of alleen aan je dierbaren te vertellen. Maar als de situatie zo is dat je het samen kunt vertellen, is dat misschien prettiger en draaglijker. Zo kun je samen uitleggen wat er precies is gebeurd en waarom je tot dit besluit bent gekomen. Het voorkomt misverstanden en maakt het draaglijker. Maak wel afspraken over wat je wel en niet wil vertellen.

Voor de mensen in je directe omgeving kan je scheiding tot praktische problemen leiden. Vaak leidt een echtscheiding niet alleen tot een huwelijksbreuk, maar ook een breuk in de (schoon)familie en vriendenkring. Logischerwijze zoek je steun bij vrienden en familie waarbij je je het meest gesteund voelt. Dat kan bij je vrienden loyaliteitsconflicten teweeg brengen. Dat het voor de familie en vrienden een lastige en zaak blijkt, is te merken aan de hoeveelheid contacten die na een scheiding worden verbroken. Veel mensen weten ook niet hoe ze zich moeten opstellen naar de scheidende partners. Ze willen vaak geen partij kiezen, maar ze weten zich ook vaak geen raad met hoe ze zich het beste kunnen opstellen.

4.VERTEL HET SAMEN

Het belangrijkste dat je kinderen moeten weten als hun ouders gaan scheiden is dat hun vader en moeder niet meer van elkaar houden, maar wél van hun kinderen. Zorg er daarom voor dat je het samen aan je kinderen vertelt, als gezin. Maak duidelijk dat je samen hun ouders blijft. Bereid je goed voor op dit gesprek, weet wat je gaat zeggen als je kinderen vragen stellen en zorg dat je duidelijk bent.

De wereld van een kind stort in als de ouders uit elkaar gaan. Het kind heeft in alle gevallen het liefste dat de ouders bij elkaar blijven. Kijk en luister naar de reactie van het kind. Geef antwoorden daar waar mogelijk en wees eerlijk. Vertel iedere keer weer dat het niet aan je kind ligt en dat het zijn of haar schuld niet is. Een kind kan vertrouwen in één of beide ouders verliezen en zich in de steek gelaten voelen. Het is daarom van groot belang dat je afspraken maakt over bezoekregelingen en beloftes doet over de dingen die geregeld gaan worden. Je verliest het belang van het kind daarbij geen moment uit het oog. Dan komt het vertrouwen het beste terug.

Kinderen zullen met vragen komen, ook op momenten dat het niet uitkomt. Blijf luisteren wat het kind te vragen of te vertellen heeft en neem alle vragen serieus. Een kind kan met een kleine zaak een reuzengroot probleem hebben. Je moet er altijd voor je kinderen zijn, al is dat in het moeizame scheidingsproces beslist niet altijd gemakkelijk. Vraag nooit aan het kind om begrip en vraag nooit om partij te kiezen. Spreek ook geen kwaad over de andere ouder. De schade die je aan het kind toebrengt daarmee, is onherstelbaar.

5.VERTEL HET SNEL OP JE WERK

Als je je collega’s ook op de hoogte stelt van je situatie, begrijpen ze in wat voor positie je zit en kunnen ze je misschien ontlasten op sommige momenten. Je hoeft ze niet het hele verhaal uit de doeken te doen als je dit niet wilt, het zijn tenslotte collega’s en geen vrienden. Mocht je goed contact met je collega’s hebben, dan kan het fijn zijn om te praten met mensen die er wat verder vanaf staan.

Veel mensen kunnen het hoofd niet meer bij het werk houden tijdens een echtscheiding. Bijna 65% van de Nederlanders meldt zich ziek. 61% daarvan is langer dan twee maanden thuis. De grootste redenen voor het ziekteverzuim is het gegeven dat men de emoties niet meer de baas is. Probeer op tijd rust te nemen als je in scheiding ligt en probeer, hoe lastig dat misschien ook is, voor ontspanning te zorgen. Probeer zo efficiënt mogelijk te werken en wanneer het je zwaar valt, je hoofd erbij te houden. Werk aan de hand van checklists. Daarmee voorkomt je onnodige stress op het werk. Wanneer je je werkgever hebt ingelicht over de echtscheiding waarin je verwikkeld zit, kan deze op tijd en met jouw goedkeuring de arbo-arts inschakelen wanneer hij denkt dat nodig is.

6.GA BIJ ALIMENTATIE NIET AF OP WAT ANDEREN KRIJGEN OF ONTVANGEN

Bij een scheiding en de vraag hoe je toekomst eruit gaat zien, speelt alimentatie een grote rol. Alimentatie uitrekenen is maatwerk en helemaal afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Kijk dus niet naar wat je hoort wat anderen betalen of krijgen. Maar laat het door deskundigen goed uitrekenen. Een ‘valse’ start kan voor grote problemen zorgen.

Bij een scheiding en de vraag hoe je toekomst eruit gaat zien, speelt alimentatie een grote rol. Alimentatie uitrekenen is maatwerk en helemaal afhankelijk van jullie persoonlijke situatie. Kijk dus niet naar wat je hoort wat anderen betalen of krijgen. Maar laat het door deskundigen goed uitrekenen. Een ‘valse’ start kan voor grote problemen zorgen.

 

 7. CHECK OF JE RECHT HEBT OP FISCALE TOESLAGEN

Door een echtscheiding wijzigt er vaak veel in de aanspraak op fiscale toeslagen. Dit kan maandelijks best om grote bedragen gaan. Check dit en overleg hierover verder met een deskundige. Wij kunnen je hiermee helpen!

8. VRAAG DE PENSIOENVOORZIENINGEN VAN JEZELF EN JE EX-PARTNER OP

Hoe is het ouderdomspensioen geregeld? Hoe is het nabestaandenpensioen opgebouwd? Als mijn ex-partner na de echtscheiding overlijdt en ik kreeg van hem/haar partneralimentatie, komt daar dan een nabestaandepensioenuitkering voor in de plaats? Bij sommige maatschappijen is dat niet zo en dan zult u daar dus een voorziening (alimentatieverzekering) voor kunnen/moeten sluiten of daarover zullen andere afspraken moeten worden gemaakt.

9. WEES DANKBAAR EN SPREEK DIT UIT

Als je het fijn vindt dat je partner iets doet, zeg daar dan iets over en neem het niet voor lief. Denk niet dat je partner wel weet dat je hem of haar waardeert. Het is immers altijd fijn en goed te horen dat je door de ander wordt gewaardeerd. Het geeft betekenis, het geeft zin aan de relatie. Bovendien is het niet of onvoldoende gezien en gehoord worden door je partner één van de redenen dat een relatie/huwelijk op den duur niet langer loopt.

Onderzoek heeft overigens uitgewezen (dr. John Gottman) dat tegenover 1 negatieve uitlating 5 positieve uitspraken moeten staan, om die ene negatieve uitspraak te neutraliseren. Het uitspreken van waardering zorgt er dus voor dat de relatie, de onderlinge band wordt verstevigd.

Wil je een scheiding voorkomen dan wel je relatie verbeteren, je bent van harte welkom aan mijn mediationtafel.

Leave a Reply

info@beschaafdverder.nl
010 – 31 67 147
Aploniastraat 88
3084 CC Rotterdam